Cypriot surnames with nLooking for Cypriot surnames starting with n? We've sorted all the Cypriot surnames starting with n in order of popularity. This way we can offer you a list with the most common Cypriot surnames beginning with n. Next to the surname beginning with n you will be able to see the number of people who carry that surname in the world. This information can be useful for you in many aspects, that's why we do our best to keep our databases permanently updated and to always offer you the latest information about Cypriot surnames beginning with n.

 1. nicolaou (10800)
 2. neophytou (4399)
 3. nicolaides (1992)
 4. nikolaou (1896)
 5. neocleous (1710)
 6. nicola (1033)
 7. nearchou (961)
 8. nicolaidou (760)
 9. neofytou (686)
 10. nicodemou (396)
 11. nikiforou (388)
 12. nicou (384)
 13. nathanael (342)
 14. nestoros (301)
 15. neokleous (241)
 16. nikola (176)
 17. neoptolemou (150)
 18. neophytides (114)
 19. nikandrou (113)
 20. nikou (100)
 21. nikolaidou (91)
 22. nikolaidis (76)
 23. nikos (55)
 24. naziri (55)
 25. nikolov (47)
 26. nourou (47)
 27. nicolas (47)
 28. nicholas (42)
 29. nikita (38)
 30. newman (38)
 31. nicholson (35)
 32. nacouzi (34)
 33. napoli (33)
 34. nikitas (33)
 35. nikolenko (32)
 36. nikolova (31)
 37. nikas (29)
 38. neou (29)
 39. norman (28)
 40. naoum (27)
 41. nelson (26)
 42. nassar (22)
 43. napoleon (21)
 44. notte (20)
 45. nassif (20)
 46. nardis (20)
 47. nicholls (20)
 48. nafaides (20)
 49. nicolopoulos (19)
 50. nestoras (18)
 51. newton (17)
 52. noni (17)
 53. nicoli (17)
 54. nina (16)
 55. nikolas (16)
 56. napa (15)
 57. nikolaos (14)
 58. nizam (14)
 59. notis (14)
 60. nikolic (13)
 61. niazi (13)
 62. nasser (13)
 63. nani (13)
 64. naqvi (13)
 65. ninis (13)
 66. nairn (13)
 67. nic (9)
 68. nafti (6)
 69. nik (6)
 70. neo (6)
 71. natalia (5)
 72. new (5)
 73. nicolae (5)
 74. nuri (5)
 75. nikitin (4)
 76. noujeim (4)
 77. nasr (4)
 78. null (4)
 79. nikolai (4)
 80. nalbandian (4)
 81. nahhas (4)
 82. neil (3)
 83. neacsu (3)
 84. nguyen (3)
 85. nabil (3)
 86. natuzzi (3)
 87. nammour (3)
 88. negus (3)
 89. naderi (3)
 90. nazim (3)
 91. nikitina (3)
 92. nagel (3)
 93. noyer (3)
 94. nurse (3)
 95. neville (3)
 96. nicole (3)
 97. nazarova (3)
 98. nikitenko (3)
 99. nastasa (3)
 100. noronha (3)

Cypriot Surnames, globalsurnames.com, 2023

https://globalsurnames.com/en/cy